Ústav molekulární biologie rostlin
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Adresa:
Branišovská 31/1160
370 05 České Budějovice

Telefon: (+420) 387 775 525
Fax: (+420) 385 310 356
E-mail: umbr@umbr.cas.cz

IČ: 60077344
DIČ: CZ60077344
Číslo účtu: 5527231/0710

Ředitel: Prof. Ing. Josef Špak, DrSc.
Zástupce ředitele: Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.
Vědecký tajemník: Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D.
Předseda vědecké rady: RNDr. Jiří Macas, Ph.D.

Webmaster: Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D.
Správce počítačové sítě: Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
Ústav molekulární biologie rostlin (ÚMBR) byl založen v roce 1990 několika geneticky zaměřenými týmy, které se vyčlenily z Ústavu experimentální botaniky v Praze a přesunuly do Českých Budějovic. Od 1.1.2006 je ÚMBR součástí Biologického centra AV ČR, v.v.i.. Budova ÚMBRu

Ústav je vybaven přístroji a prostředky nezbytnými pro molekulárně-biologické studium rostlin, včetně klimatizovaných skleníků, klima-boxů a místností pro kultivaci tkáňových kultur. ÚMBR je oprávněn pracovat s geneticky modifikovanými organizmy a s původci karantenních chorob rostlin. Svým výzkumem významně přispívá do národního programu rostlinných biogechnologií, provádí odbornou diagnostiku karantenních rostlinných virů pro Ministerstvo zemědělství a Státní rostlinolékařskou správu, poskytuje analýzy geneticky modifikovaných plodin pro Ministerstvo životního prostředí, včetně odborné spolupráce při návrhu zákonů a předpisů týkajících se GMO.

Důležitou část aktivit ústavu tvoří i výuka molekulární biologie a rostlinné patologie, která je zajišťována v úzké spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Ve spolupráci s přírodovědeckou a zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity a Ústavem fyzikální biologie získal ÚMBR akreditaci pro doktorské (Ph.D.) programy v oborech molekulární biologie, genetika a fyziologie rostlin, fytopatologie a biofyzika. Na výuce se podílí přibližně polovina vědeckých pracovníků ústavu. Partnery vědeckých projektů ústavu jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Karlova univerzita v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci.11.12.2015
 Doc. Karel Petrzik (oddělení virologie) byl nově jmenován profesorem.


Valid CSS! Valid HTML 4.01 Strict Aktualizováno: 4 January 2016 (12:42:35)