Institute of Plant Molecular Biology
Biology Centre CAS
Plant virology

Projekt: Analýza viromu třešní a višní sekvenováním nové generace a vývoj nástrojů pro specifickou detekci virů PCR LD14004
Řešitel: prof. Ing. Josef Špak, DrSc.
Roky: 2014-2016

Projekt: Diverzita a distribuce virů mezi lišejníky GAP501/12/1747
Řešitel: Doc. RNDr. Karel Petrzik, CSc.
Roky: 2012-2015

Projekt: Interakce mykovirů s fytopatogenními a entomopatogenními mikrohoubami LH13136
Řešitel: Doc. RNDr. Karel Petrzik, CSc.
Roky: 2013-2015

Projekt: Ověření geneticky podmíněné proměnlivosti významných populací lesních dřevin, včetně genetické inventarizace vybraných ekotypů, jako podklad pro aktualizaci souvisejících legislativních předpisů QJ1230334
Řešitel: Doc. RNDr. Josef Vlasák, CSc.
Roky: 2012-2016


Photosynthesis

Projekt: Struktura a funkce světlosběrných komplexů vybraných heterokontních řas: integrace biochemických, biofyzikálních a genomických dat GP14-01377P
Řešitel: RNDr. Radek Litvín, Ph.D.
Roky: 2014-2016

Projekt: Přenos excitační energie v pigment-proteinových komplexech mikroorganismů GAP205/11/1164
Řešitel: Doc. RNDr. František Vácha, Ph.D.
Roky: 2011-2015


Molecular genetics

Projekt: Mechanismy propagace a cross protekce u skupiny viroidů chmele a jabloní a jejich vliv na regulaci metabolické dráhy ozdravných prenylflavonoidů a lupulinu LH14255
Řešitel: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc.
Roky: 2014-2016

Projekt: Kombinační regulace a regulační síť transkripčních faktorů účastnících se biosyntézy ozdravných prenylflavonoidů chmelu (Humulus lupulus L.) GA13-03037S
Řešitel: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc.
Roky: 2013-2017

Projekt: Alexander von Humboldt
Řešitel: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc.
Roky: 2013-2016

Projekt: konference Viroid 2015
Řešitel: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc.
Roky: 2015


Molecular cytogenetics

Projekt: Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin GBP501/12/G090
Řešitel: RNDr. Jiří Macas, Ph.D.
Roky: 2012-2018

Projekt: Význam repetitivních sekvencí pro strukturu, evoluci a funkci rostlinných centromer GAP501/11/1843
Řešitel: Ing. Pavel Neumann, Ph.D.
Roky: 2011-2015


Valid CSS! Valid HTML 4.01 Strict Last actualized: 1 April 2015 (19:01:52)